Nyheter:

18 februari, 2018
Kallelse 2018

Läs mer »

25 april, 2017
Till föreningar från Lidingö stad 170425 Kottlasjön .pdf

Läs mer »

17 april, 2017
Förslag om åtgärder i Kottlasjön beslutas i Teknik o Fastighetsnämnden 10 maj

Läs mer »

10 april, 2017
Förslag till Blåplan för Lidingö - Remisstid 10 april till 16 juni

Läs mer »

7 april, 2017
Remissfråga om Blåplan Lidingö stad

Läs mer »

22 februari, 2017
Kallelse årsmöte 9 mars-Dagordning

Läs mer »

22 februari, 2017
årsmöte- Vägbekrivning

Läs mer »

11 september, 2016
Algblomning!

Läs mer »

17 april, 2016
Inbjudan information och diskussion om Kottlasjön 28 apr 2016

Läs mer »

15 februari, 2016
årsmöte 2016- 10 mars-Dalénum-

 

6 september, 2015
Debatt om Kottlasjöns vattenkvalitet http://lidingosidan.se/debatt/debatt-risk-for-fiskdod-om-inte-kottlasjon-renas/

Läs mer »

6 september, 2015
Avskaffa vägreservatet-massmail uppmaning

Läs mer »

6 september, 2015
Debatt om att restaurera Kottlasjön http://lidingosidan.se/politik/olika-syn-pa-kottlasjons-restaurering

Läs mer »

12 mars, 2015
årsmötesprotokoll 2015

Läs mer »

21 februari, 2015
årsmöte
12 mars 2015.
Vägbeskrivning

Läs mer »

21 februari, 2015
årsmöte 12 mars 2015- kallelse

Läs mer »

14 september, 2014
Tillståndshantering av valguide- insändare Lidingö tidning

Läs mer »

2 september, 2014
Med stor sorg meddelas att Marie Söderberg gick bort kvällen den 27e augusti

Läs mer »

25 augusti, 2014
Partiledarutfrågning 4 september kl 18.30 i Ansgarkyrkan- Rädda Lidngö

Läs mer »

25 augusti, 2014
Politikerdebatt Lördagen den 30 augusti kl 13 i Ansgarkyrkan- Naturskyddsföreningen

Läs mer »

17 juli, 2014
Vagnen återfunnen- Omhändertagen av Tekniska kontoret då det uppfattats som reklam utan tillstånd.

 

15 juli, 2014
Vagnen med valguide är borta! Polisanmälan om stöld är gjord.

Läs mer »

7 juli, 2014
Vagn med info vid barnbadviken! se mer under Valguide 2014

Läs mer »

2 juli, 2014
Nya utredningar av vattenkvaliteten- Se under Utredningar Miljö

Läs mer »

30 juni, 2014
Varför gör man ingenting åt Kottlasjön? se Lidingö sidan

Läs mer »

29 juni, 2014
Lidingo skiter i Kottlasjon

Läs mer »

30 maj, 2014
Pressklipp Lö Tidn- Giftalger- utredning sågas av experter

Läs mer »

10 mars, 2014
årsmöte torsdag 27 mars kl 19.00-Kallelse

Läs mer »

10 mars, 2014
årsmöte torsdag 27 mars kl 19.00-Vägbeskrivning Dalénum

Läs mer »

2 december, 2013
överklagan till Kammarrätten av Förvaltningsrättens beslut

Läs mer »

26 november, 2013
Länsstyrelsen beslut om upphävande av strandskyddet vid Isstacken

Läs mer »

4 november, 2013
Förvaltningsrättens beslut om överklagan P, oktober 2013

Läs mer »

16 september, 2013
Isstacken- Nytt samråd om byggande vid Kottlasjön- Ge dina synpunkter senast 22 september

Läs mer »

13 mars, 2013
Bli ständig medlem för 200 kr! Läs rsmötesprotokollet

Läs mer »

6 mars, 2013
Grönplan Lidingö- Ange din favoritplats. Svara på webenkäten på Lidingö stads hemsida

Läs mer »

27 februari, 2013
Verksamhetsberättelse 2012

Läs mer »

26 augusti, 2012
Upprop om översiktsplanen

Läs mer »

18 juni, 2012
Norra alternativet-tredje gången gillt? Läs mer under rubriken verklagan P

Läs mer »

12 juni, 2012
Kommunens sätt att hantera översiktsplanen

Läs mer »

23 november, 2011
Lasse Essman spelade in låten Kottlasjön. Läs mera. Ladda hem.

Läs mer »

16 november, 2011
Andra kommuner kan - varför kan inte vi?

Läs mer »

10 oktober, 2011
är vår sjö frisk? Idag ser den ut så här...

Läs mer »

Kottlasjöns Vänner

Kottlasjöns Vänner startades under maj månad 2001 och är en partipolitiskt obunden ideell förening med målen att

  • Värna om befintliga grönområden och bibehålla en tyst miljö runt Kottlasjön med tillhörande våtmarker.
  • Skapa opinion mot förläggning av Södra Kungsvägen vid Kottlasjöns strandlinje och vattenområde, d v s ett absolut motstånd mot dragning av Södra Kungsvägen norr om Lidingöbanan.
  • Den bebyggelse som planeras på ängen nedanför Kottla Gård innebär ett hot mot vattenkvalitén i sjön, genom att minska ett viktigt tillrinningsområde. Sjöns vattenkvalité är kritisk då Kottlasjön har begränsad vattenvolym.
  • bibehålla Kottlasjön som potentiell reservvattentäkt.

Engagera er genom att debattera dessa frågor på Lidingösidan-Debatt Sprid information om föreningen till grannar, vänner och andra berörda.

Kottlasjön Varje enskild person med intresse för att stödja och verka för dessa mål kan bli medlem.
Medlemsavgiften som är frivillig, men viktig för att finansiera våra aktiviteter, är 20 kr.

Du kan bli ständig medlem för 200 kr.

Medlemsavgifterna används för att producera informationsmaterial i form av flygblad, annonser och för att bygga en hemsida.
Vi tar även tacksamt emot extrastöd i form av gåvor.
Avgifter och eventuella gåvor sätts in på
Nordea, sparkonto 3271-2073622.

Ange också din ePost-adress så får du fortlöpande information via ePost.

Föreningens ePost-adress är info@kottlasjonsvanner.se, dit du kan höra av dig med frågor och synpunkter på vår verksamhet eller med tips om aktiviteter.
Klicka här för att ladda ner vårat Upprop!